Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Så här gör du för att koppla upp en ny dator till befintligt molnföretag.

För att komma åt företagen på den nya dator behöver du först uppdatera licensen till att innefatta molndatabasen om du inte redan gjort det. Det gör du under Arkiv - Licensuppgifter, Uppdatera licens och välj Licensuppdatering över internet.

Om du redan vet inloggningsuppgifterna för molnföretaget kan du välja Arkiv - Val av företag - Ny -ange Id och bocka i ruta för Databas i molnet - Välj alt. Mata in inloggningsuppgifter manuellt - ange sedan databasnamn, användarnamn samt lösenord för molndatabasen.

Det enklaste sättet om du redan har dessa företag upplagda på den ursprungliga datorn är att spara ner inställningarna för vart och ett av de företag du vill komma åt genom att gå in på det aktuella företaget, välja fliken Allmänt och vidare snabbknappen Molndatabas - Exportera inställningar för molnetkopplat företag.

Du kan även välja Arkiv - Systemunderhåll - Databas - Databas i molnet - Exportera inställningar för molnetkopplat företag.

Där kan du sedan välja att spara ner inställningarna som en fil, exempelvis till ett USB-minne som du sedan flyttar till aktuell dator. Alternativt skicka fil med e-post till en adress som du kommer åt på aktuell dator.

Därefter går du in på den nya datorn och väljer knappen Ny när du kommer in till dialogrutan för Val av företag, väljer ett ID nr och kryssar i valet Databas i molnet, rutan namn kan du lämna tom. I nästa steg kan du välja alternativet Läs inloggningsuppgifter från fil för anslutning till befintlig databas i molnet.

För mer information och alternativ kan du läsa vår guide om att komma igång med molnlösning: https://blasupport.blinfo.se/artiklar/teknisk-support/teknisk-support-moln/kom-igang-med-molnlosning/ 

BL Administration Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter