Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur bokför jag en konstaterad kundförlust

Genom att kontot för utgående moms [2611] används när konstaterade förluster bokförs, kommer momsredovisningen normalt inte att stämma (momsen kan bara stämma om bokföringsprogrammet hanterar förlusten så att omsättningen sänks).

BL Administration Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • För att den redovisade utgående momsen (ruta 10) ska stämma överens med den momsplik­tiga omsättningen i skattedeklarationen måste den momspliktiga omsättningen korrigeras med den kundförlust som dragits av.
  Ruta 05 ska alltså påverkas (beloppet sänkas) med den konstaterade förlusten.
  Observera alltså att du inte får återföra momsen på befarade kundförluster, det krävs att förlusten är konstaterad. Förlusten anses enligt momsreglerna vara konstaterad vid

  • konkurs
  • ackord
  • utmätningsförsök där tillgångar saknades.

  En förlust anses också konstaterad om

  • fordran är gammal och du skickat flera påminnelser utan resultat och
  • du gjort ett indrivningsförsök via kronofogden eller via ett inkasso­

  företag och ändå inte fått betalt eller

  • du med stor sannolikhet vet att kunden av någon annan anled­ning inte kommer att betala, t ex om han flytt landet eller finns på en okänd adress eller om han visar sig vara ett återkommande namn hos kreditupplysningsföretagen.

  Bifogad fil:

  Exempel: Det visar sig att kunden inte kommer att betala. Kundfordran på 4 500 kr [1511] bokas bort och den utgående momsen [2611] återförs. Den konsta­ terade kundförlusten [6351] blir 3 600 kr. Befarade kundförluster [6352] krediteras och kontot [1519], Nedskrivning av kundfordringar, debiteras med 3 600 kr så att kontona nollställs.

  BL Administration

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter