Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur bokför jag befarade kundförluster

Om du har anledning att tro att en kund inte kommer att betala, kan du debitera fakturabeloppet exklusive moms som en kostnad på kontot befarade kundförluster [6352] och kreditera värdereglerings­ kontot för kundfordringar [1519].

BL Administration Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Vid inkomstbeskattningen får företaget avdrag för kundförlusten om du kan göra det troligt att det finns ett nedskrivningsbehov. Detta
  är normalt fallet först vid en konstaterad förlust, t ex vid konkurs eller offentligt ackord. Du kan dock få avdrag för förlusten även om den inte är konstaterad om det finns ett sannolikt nedskrivnings­behov. Enligt Skatteverket ska nedskrivningsbehovet prövas utifrån en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.
  Tecken på att det finns ett nedskrivningsbehov av en kundfordran kan vara (förutom fordrans ålder i relation till normal kredittid) att den trots upprepade krav inte har betalats.

  Bifogad fil:

  Exempel: En faktura på 3 600 kr plus moms = 4 500 kr utgör en befarad kund­förlust [6352] och beloppet krediteras på värderegleringskontot för kundfordringar [1519].

  På vår hemsida www.blinfo.se hittar du information som underlättar ditt företagande och effektiviserar administrationen ytterligare.

  BL Administration

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter