Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Verifikationerna i kronologisk ordning?

Hej! Jag är ny användare av BL och jag är van att registrera verifikat allt eftersom jag får underlagen. Dvs att jag lägger in dem löpande och inte avvaktar och lägger in dem i kronologisk ordning. Hur rekommenderar ni att arbeta i BL?

Kommentarer

 • Hej Micaela

  Välkommen som ny användare – hoppas du kommer att trivas med BL Administration!
  Om du vill kan du jobba i BL Bokföring precis på samma sätt som du gjort tidigare, dvs löpande och i kronologisk ordning. Det viktigaste är egentligen att dina verifikat bokförs i rätt period, t ex om affärshändelsen ägde rum i januari (t ex att du fått betalt av en kund) ska den också bokföras i januari.

  Lycka till med din bokföring!

  Elisabeth Bäckström Support
 • Hej igen!
  Du skriver löpande och i kronologisk ordning.....Bara för att vara på säkra sidan...det funkar alltså att bokföra ver 131212 och sedan 131205 och sedan 131218, 131216 osv? Funkar även över månadsskiften?

 • Menar du att vernumret är samma som datum? I BLA döps verifikationsnumren automatiskt till 1, 2, 3 osv. Du bör inte ha ver nr som motsvarar datumet eftersom du då blir "låst" i ett kronologiskt arbetssätt. Rätt ofta händer det att man behöver bokföra en tidigare affärshändelse och då kan man inte "infoga" den i den kronologiska ordningen.

  Har jag uppfattat din fundering rätt?

  Elisabeth Bäckström Support
 • Nej du missförstår mig, jag menade verifikationsdatum bara?

 • Hej!

  Från och med 1 januari 2000 gäller en ny bokföringslag, den säger bland annat:

  Kravet på kronologi slopas:
  I den nya lagen har kravet på att bokföringen ska ske kronologiskt tagits bort. Istället ska de olika affärshändelserna bokföras så att de kan presenteras i den ordning som de har registrerats (grundbokföring) samt i en systematisk ordning (huvudbokföring).
  Kravet på kronologisk ordning har ibland tolkats som att det är viktigaste att kunna avgöra i vilken tidsordning transaktionerna har hänt. I den nya bokföringslagen vill man klargöra att det är tidsordningen på registreringen som är viktigare (i de flesta fall sammanfaller givetvis kronologisk ordning och registreringsordning).

  Det går alltså bra att bokföra en verifikation på 131212, sedan 131205 och sedan 131218, 131216 osv. För att bokföra på annat räkenskapsår behöver du dock byta år under aktivitet - räkenskapsår.

  Trevlig helg!

  Anders Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter